Przejdź do treści strony
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działania Spółki w szczególności jest:

 • wynajem nieruchomości, lokali mieszkalnym i użytkowych - zawieranie umów najmu i umów dzierżawy,

 • zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi tj. gminnym zasobem mieszkaniowym i wspólnotami oraz własnymi zasobami mieszkaniowymi – gospodarowanie wydzieloną częścią mienia gminy, w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców i zarządzanie majątkiem gminy oraz wspólnotami

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką zasobami lokalowymi – przyjmowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych, rozpatrywanie ich z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej i kwalifikacja do przydziału zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

 • dokonywanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użytkowych na podstawie prawa budowlanego,

 • typowanie budynków do napraw bieżących, kapitalnych oraz modernizacji, na podstawie wyników przeglądów,

 • nadzór techniczny nad remontami budynków będących w administracji,

 • zabezpieczenie dokumentacji techniczno – technologicznej na remonty budynków mieszkalnych i użytkowych,

 • zlecanie ekspertyz technicznych i innych,

 • utrzymanie, konserwacja i eksploatacja budynków mieszkalnych i użytkowych

 • świadczenie odpłatnych usług na rzecz mieszkańców administrowanych budynków w zakresie drobnych napraw konserwacyjnych

 

Dodatkowo Spółka ZGKiM:

- obsługuje automaty parkingowe na terenie miasta Krapkowice – ustalono strefę płatnego parkowania, określono wysokość stawek pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

- administruje 27 słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta i Gminy Krapkowice, z których pobierane są pożytki zgodnie z cennikiem od dnia 01.07.2011 r.

- pełni rolę inkasenta opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach

- prowadzi administrację 40 Wspólnot Mieszkaniowych – w których oprócz prowadzenia spraw księgowych, nadzoruje prace remontowe. 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2020
  przez: Józef Piosek
 • opublikowano:
  07-10-2020 12:19
  przez: Józef Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  odwiedzin: 51
Dane jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
47-300 Krapkowice
ul. Rybacka 9
NIP: 755-18-01-633 REGON: 532242240

Dane kontaktowe:

tel.: 774661888, 774664188
fax:
e-mail: biuro@zgkim.eu