Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działania Spółki w szczególności jest:

  • wynajem nieruchomości, lokali mieszkalnym i użytkowych - zawieranie umów najmu i umów dzierżawy,

  • zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi tj. gminnym zasobem mieszkaniowym i wspólnotami oraz własnymi zasobami mieszkaniowymi – gospodarowanie wydzieloną częścią mienia gminy, w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców i zarządzanie majątkiem gminy oraz wspólnotami

  • prowadzenie spraw związanych z gospodarką zasobami lokalowymi – przyjmowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych, rozpatrywanie ich z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej i kwalifikacja do przydziału zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

  • dokonywanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użytkowych na podstawie prawa budowlanego,

  • typowanie budynków do napraw bieżących, kapitalnych oraz modernizacji, na podstawie wyników przeglądów,

  • nadzór techniczny nad remontami budynków będących w administracji,

  • zabezpieczenie dokumentacji techniczno – technologicznej na remonty budynków mieszkalnych i użytkowych,

  • zlecanie ekspertyz technicznych i innych,

  • utrzymanie, konserwacja i eksploatacja budynków mieszkalnych i użytkowych

  • świadczenie odpłatnych usług na rzecz mieszkańców administrowanych budynków w zakresie drobnych napraw konserwacyjnych

 

Dodatkowo Spółka ZGKiM:

- obsługuje automaty parkingowe na terenie miasta Krapkowice – ustalono strefę płatnego parkowania, określono wysokość stawek pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

- administruje 24 słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta i Gminy Krapkowice, z których pobierane są pożytki zgodnie z cennikiem od dnia 01.07.2011 r.

- pełni rolę inkasenta opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach

- prowadzi administrację 43 Wspólnot Mieszkaniowych – w których oprócz prowadzenia spraw księgowych, nadzoruje prace remontowe.