Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O firmie ZGKiM Sp.z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach, ul. Rybacka 9 posiada osobowość prawną, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 90548 w dniu 12.02.2002 r. Do dnia 15.04.2012 r. Spółka działała pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZGM” Sp. z o. o.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy od dnia 16.04.2012 firma działa pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach. Spółka została zawiązana przez sporządzenie Aktu Założycielskiego w formie aktu notarialnego w dniu 25.06.2001 r. Rep. A nr 1644/2001 przez Notariusz Iwonę Marię Tylka. Spółka prowadzi działalność od 01.03.2002 r. Zgodnie z postanowieniem § 3 Aktu Założycielskiego czas trwania Spółki jest nieograniczony. Do reprezentowania ZGKiM Sp. z o. o. w Krapkowicach oraz do wykonywania czynności prawnych w imieniu ZGKiM Sp. z o. o., zgodnie z § 24 jest Prezes Zarządu – samodzielnie.

ZGKiM Sp. z o. o. w Krapkowicach działa na podstawie:

  1. Przepisów kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.),

  2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (teks jednolity Dz. U. z 2011 Nr 45 poz. 236),

  3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm.),

  4. Innych powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.