Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka prywatności BIP

Polityka prywatności serwisu bip.zgkim.krapkowice.pl

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Rybacka 9, NIP: 755-18-01-633, REGON: 532242240.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Wróbel, tel.: 533353830, email: iodo@zgkim.eu.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe:
  1. najemców/wnioskodawców w oparciu o art. 6.1.b RODO w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz przygotowania do zawarcia umowy. Dane mogą być przetwarzane także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO). Wszelkie przekazane dobrowolnie w celu realizacji wniosku informacje o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9.1.b RODO w celu wypełnienia obowiązków administratora danych osobowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Podane w celu realizacji wniosku/umowy dane będą przetwarzane maksymalnie przez 10 lat od momentu rozpatrzenia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane lub przez okres do 6 lat od ostatniego okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się umowa, lub do momentu ustania roszczeń;
  2. stron korespondencji przesyłanej drogą tradycyjną i elektroniczną na adresy e-mail podmiotu w celu prowadzenia korespondencji, w szczególności odpowiadania na przesłane zapytania oraz dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami i innymi podmiotami oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO). Dane będą przetwarzane przez rok lub przez okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem, którego dotyczy korespondencja;
  3. osób wezwanych z powodu zalegania w opłacie parkingowej w celu dochodzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania w oparciu o Ustawę o drogach publicznych oraz Uchwałę Nr XXVIII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn. 30.12.2009 r. (art. 6.1.c RODO). Dane będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawione zostało wezwanie do zapłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej dane mogą być pozyskane z bazy CEPiK lub innych podmiotów oraz przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń do momentu ich ustania (art. 6.1.f RODO);
  4. osób ubiegających się o zatrudnienie w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych i przygotowania do zawarcia umowy (art. 6.1.b RODO) w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy (art. 6.1.c RODO). Dodatkowe dane przekazane dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie zgody do momentu jej wycofania (art. 6.1.a. RODO). Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte w przypadku niepodjęcia pracy.
 4. Wyżej wymienione dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla Administratora, w szczególności dostawcy oprogramowania i usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne i audytowe. Dane mogą być też udostępniane do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz innych podmiotów uprawnionych przepisami prawa.
 5.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych masz prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  2. sprostowania Twoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  3. usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
  5. przenoszenia Twoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Operatorem serwisu www jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
 7. Operatorem Systemu SkyCMS.pl zwanym również Procesorem jest: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984 lub w dalszej części netkoncept.com
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com Spółka Jawna, 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984, KRS: 0000325599.

2. Cel i zakres zbierania danych za pośrednictwem strony internetowej

 1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na wyświetleniu treści serwisu.
  2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6.1.f RODO);
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców i partnerów.
 9. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności usługodawców
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych/systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
  9. Windows Phone
  10. Blackberry